info@hushallsskolansfond.se

Stipendier

Stipendier till vad?

Stiftelsens ändamål är att genom förvaltning av tillgångarna efter f.d. Föreningen Uppsala Hushållsskola, främja och stödja undervisning, vidareutbildning och vetenskaplig forskning i hemkunskap [idag: hem- och konsumentkunskap] och närliggande områden (§ 2 i stadgar)

Stipendier kan utdelas till personer folkbokförda i Uppsala län, som genom studier eller annorledes visat intresse inom det område som omfattas av stiftelsens ändamål. Bidrag eller anslag kan också sökas av juridisk person t ex institutioner, frivilligorganisationer eller företag med säte i Uppsala län. (§ 3 i stadgar)

Stipendier från stiftelsen kan sökas för bl.a. informations- och undervisningsprojekt, forsknings- och utvecklingsarbete samt vidareutbildning och studieresor.

Stipendier inom hem- och konsumentkunskapens område

Stiftelsens ändamål är att främja och stödja undervisning, vidareutbildning och vetenskaplig forskning i hemkunskap [idag: hem- och konsumentkunskap, HK] och närliggande områden (§ 2 i stadgar)

Ansökningstid en gång per år (nov-dec) enligt annons.

Stipendier från Stiftelsen Uppsala Hushållsskolas Fond kan endast tilldelas personer folkbokförda i Uppsala län. Stipendier ges ej till deltagande i grundutbildning.

Bidrag kan även tilldelas institutioner och organisationer med säte i Uppsala län.

Ansökningar kan gälla bl.a. informations- och undervisningsprojekt, forsknings- och utvecklingsarbete samt vidareutbildning och studieresor.

Vad menas med hem- och konsumentkunskap och närliggande områden?

Området hem- och konsumentkunskap handlar om livet i hem och familj och som konsument. Det omfattar mat och måltider, miljö, ekonomi samt boende. Exempel på närliggande områden är hälsa, jämställdhet, kultur och resurshushållning relaterat till livet i hem och familj och som konsument.

Exempel på projektområden som stiftelsen kan ge stipendier eller bidrag till

Utbildning
Exempelvis att utveckla undervisningsmetoder, arbetsformer, undervisningsmaterial eller samverkansprojekt inom hem- och konsumentkunskap i olika skolformer eller närliggande områden. Medel kan endast sökas för kostnader som går utöver den ordinarie verksamheten.

Vidareutbildning
Exempelvis egen utbildning, deltagande i konferens etc. för att bredda eller fördjupa sin kompetens inom hem- och konsumentkunskap eller närliggande område

Vetenskaplig forskning och utvecklingsarbete
Exempelvis forskningsprojekt eller presentation av egen forskning inom hem- och konsumentkunskap eller närliggande område

Exempel på projekt som stiftelsen har finansierat

  • Utveckling av Web-sidan HK-rummet
  • Lärande för hållbar utveckling
  • Samverkan mellan Hem- och konsumentkunskapsutbildningarna i Sverige
  • Kompetensdag för lärare i Hem- och Konsumentkunskap i anslutning till World Home Economics Day 21 mars
  • ”Hälsotåget”- Arbetsmodell för en hälsodag i skolan
  • Matskolor i Uppsala med 4H
  • Medel för resa och deltagande i IFHE:s (International Federation for Home Economics) världskongress i Melbourne 2012
  • The Swedish School Meal as a Public Meal (bidrag till doktorsavhandling)