info@hushallsskolansfond.se

Nästa tid för ansökan: tisdagen den 5 november 2024

Stiftelsen Uppsala Hushållsskolas Fond delar ut stipendier inom hem- och konsumentkunskapens område.

STIPENDIER TILL VAD?
Stiftelsens ändamål är att främja och stödja undervisning, vidareutbildning och vetenskaplig forskning i hemkunskap [idag: hem- och konsumentkunskap] och närliggande områden.
SÅ HÄR ANSÖKER DU
Har Du en idé? – Hur stämmer den med stiftelsens ändamål dvs. vad kan pengarna användas till? Diskutera gärna Din idé med någon i stiftelsens styrelse.
BLANKETTER
Här hittar du anvisningar och blanketter för ansökan och  stipendieredovisning. Stipendieredovisning ska ske inom 6 månader efter projektets slutdatum