Stiftelsen Uppsala Hushållsskolas Fond
    
Nästa tid för ansökan är tisdagen den 6 november 2018!

Stipendier inom hem- och konsumentkunskapens område

Stiftelsens ändamål är att främja och stödja undervisning, vidareutbildning och vetenskaplig forskning i hemkunskap [idag: hem- och konsumentkunskap, HK] och närliggande områden (§ 2 i stadgar)

Ansökningstid en gång per år (nov-dec) enligt annons.

Stipendier från Stiftelsen Uppsala Hushållsskolas Fond kan endast tilldelas personer folkbokförda i Uppsala län. Stipendier ges ej till deltagande i grundutbildning.

Bidrag kan även tilldelas institutioner och organisationer med säte i Uppsala län.

Ansökningar kan gälla bl.a. informations- och undervisningsprojekt, forsknings- och utvecklingsarbete samt vidareutbildning och studieresor.


Vad menas med hem- och konsumentkunskap och närliggande områden?

Området hem- och konsumentkunskap handlar om livet i hem och familj och som konsument. Det omfattar mat och måltider, miljö, ekonomi samt boende. Exempel på närliggande områden är hälsa, jämställdhet, kultur och resurshushållning relaterat till livet i hem och familj och som konsument.