Stiftelsen Uppsala Hushållsskolas Fond
    
Nästa tid för ansökan är tisdagen den 6 november 2018!

Kontakt

STIFTELSEN UPPSALA HUSHÅLLSSKOLAS FOND
Karin Hjälmeskog
E-post: info@hushallsskolansfond.se
Mobiltel: 070-2599015 (säkrast kvällstid)