Stiftelsen Uppsala Hushållsskolas Fond
    
Årets HK-lärare

Under åren 2005-2009 delade Stiftelsen Uppsala Hushållsskola ut ett stipendium på 20 000 kr samt detta vackra diplom till den som av styrelsen utsågs till årets HK-lärare efter nominering från skolledning, föräldrar, elever eller kolleger. Från 2010 upphörde detta stipendium.