Stiftelsen Uppsala Hushållsskolas Fond
    
Nästa tid för ansökan är tisdagen den 6 november 2018!

Så här ansöker du

Har Du en idé? – Hur stämmer den med stiftelsens ändamål dvs. vad kan pengarna användas till (se Stipendier till vad)? Diskutera gärna Din idé med någon i stiftelsens styrelse.

Du kan söka
  1. stipendier som privatperson om du är bosatt i Uppsala län. Dessa stipendiemedel är skattebefriade.
  2. bidrag till juridisk person, dvs. till en institution, en organisation, ett företag, etc. med säte i Uppsala län.
Anvisningar för ansökan »
Ansökningsblankett »
Redovisning av använda stipendiemedel ska ske inom 6 månader efter projektets slutdatum
Redovisningsblankett »